Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

Szociális kreditpontos továbbképzések

 

 

Kedves

képzéseink iránt Érdeklődők és képzéseinkben Részvevők!

 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk szociális kreditpontot adó képzéseinkre. 

Jelentkezés:

az alábbi linkre kattintva eljut képzést nyilvántartó rendszerünkben, ahol a képzést megjelölve tud online jelentkezni.

http://tavoktatas.net/

 

A személyes gondoskodást végző szakemberek, a szociális területen dolgozók részére szervezett továbbképzéseink a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően- minősítéssel rendelkező képzések. 

A képzés sikeres elvégzése után - kreditpont megszerzéséről szóló - Igazolást  illetve  Tanúsítánvt kapnak a résztvevők.

Képzéseinket - min.15 fő jelentkezése esetén - Megrendelőink által biztosított helyszínen is megszervezzük és megtartjuk.

Éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nem jár többletköltséggel.

Várjuk és fogadjuk jelentkezéseiket a távoktatásban (e-learning) megvalósuló, szociális kreditpontot adó képzéseinkre is! 

Távoktatásban megvalósuló képzéseink: 

A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi követelményei
A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai

 

További információ

jelenléti képzések:  Gáspár Nóra: +36 30 871 1984
e-mail:
felnottkepzes@reformatus.hu

távoktatás:             Oláh Ildikó:  +36 30 378 9269
e-mail: oktatasszervezo@reformatus.hu

Képzés neve Képzés célja Időpontok, helyszínek Óraszám
A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi követelményei A résztvevők megismerik a mentális hanyatlásban szenvedő betegek gondozási lehetőségeit, a szociális és egészségügyi intézmények gyakorlatát: a mentális hanyatlás kezelésének szakmai protokollját, a szükségletfelmérés módját, a személyközpontú gondozás technikáit, kapcsolatteremtés elemi szabályait, a környezeti tényezők hatását, a foglalkoztatás formáit és jelentőségét.

Részletek&x187;
Helyszín: e-learning/ folyamatosan
Kezdés: 2015-01-02 00:00
Zárás: 2015-12-31 00:00

Jelentkezési határidő:
2015-12-20 00:00


30 óra, ( 3 hónap alatt egyéni ütemben) TÁVOKTATÁSBAN

9.000 Ft képzési, 8.000Ft rendszerhasználati díj
A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai Megismerni a fogyatékosság típusait, súlyossági fokát, pszichés jellemzőit, az új típusú szükségletek meghatározására használt FNO-kódolást, készség- és képesség felmérés alapján meghatározott Stollár-féle fejlesztési tervek elkészítésének módját, valamint a fogyatékosok egészségügyi ellátásának specifikumait (decubitus, diabetes, sebellátás). Ezen túlmutatóan bővebb ismeretet szerezni a fogyatékosok speciális jogaival (pl. esélyegyenlőség, gondnokság vagy támogatott döntéshozatal) és a munkába állás lehetőségeivel kapcsolatban (nyílt munkaerő-piac, szociálisfoglalkoztatás).

Részletek&x187;
Helyszín: e-learning / folyamatosan
Kezdés: 2015-01-02 00:00
Zárás: 2015-12-31 00:00

Jelentkezési határidő:
2015-12-20 00:00


30 óra ( 3 hónap alatt egyéni ütemben) TÁVOKTATÁSBAN

9.000 Ft képzési , 8.000Ft rendszerhasználati díj
A hatékony agressziókezelés technikái A szociális, segítő szakmákban dolgozók készség-, és kompetenciafejlesztése, a kliensek szorongásos, traumatikus, illetve hátrányos helyzetükből fakadó agressziójának eredményes kezelése és megelőzése érdekében.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
A segítő személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése tapasztalati tanulás útján Segítői viselkedési repertoár bővítése segítői folyamat és szituációba helyezés, esetfeldolgozás, szupervízió útján.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

34.000 Ft
A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális intézményekben A kliens központú minőségi szolgáltatás tervezése és végrehajtása, a megelőzés és a helyesbítő intézkedések megtétele a gondozási munka folyamán. TÁVOKTATÁS

Részletek&x187;
30 óra, 3 hónap alatt egyéni ütemben, TÁVOKTATÁSBAN

22.000Ft
Amikor a terheimtől roskadozom - A kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése A képzés a kiégés megelőzésében, kezelésben ad elméleti ismereteket, valamint készségszinten elsajátítható mentális, spirituális megoldásokat.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000Ft
Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek - Autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban - Alapismeretek szolgáltatók és szolgáltatásszervezők számára A program célja a felnőtt autista emberekkel kapcsolatos érzékenyítés, ismeret átadás, készségfejlesztés.

Részletek&x187;
45 óra

37.500 Ft
Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek - Autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban - Alapismeretek szolgáltatók és szolgáltatásszervezők számára A program célja az autizmussal él gyermekekkel kapcsolatos érzékenyítés, ismeret átadás, készségfejlesztés.

Részletek&x187;
60 óra

50.000 Ft
Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban Gyermekvédelem a gyakorlatban. Hogyan segíthetünk a családoknak különböző krízis helyzetekben?

Részletek&x187;
Helyszín: Budapest
Kezdés: 2015-12-07 09:00
Zárás: 2015-12-10 16:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-29 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

32 óra, 4 nap

34.000 Ft
Demenciában szenvedők gondozása geriátriai szempontból A demenciában szenvedők és gondozóik segítése bio-pszicho-szociális megközelítéssel, a mindennapi gondozási nehézségek komplex megoldási lehetőségeinek bemutatásával.

Részletek&x187;
Helyszín: KIHELYEZETT
Kezdés: 2015-12-08 09:00
Zárás: 2015-12-10 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-30 16:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Egészségügyi ismeretek a szociális intézményekben A szociális intézményekben megnövekvő, és megváltozott gondozási, valamint ápolási feladatok elvégzéséhez szükséges az ápolási illetve a szakápolási feladatok felfrissítése és az új eljárások bevezetése.

Részletek&x187;
Helyszín: Budapest
Kezdés: 2015-12-01 09:00
Zárás: 2015-12-03 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-23 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra, 3 nap

34.000 Ft
Élet az élet végén- Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban Hospice szemlélet elősegítése az idősellátásban

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

34.000 Ft
Esélyteremtő kapcsolati tréning Olyan attitűd kialakítása, melynek birtokában saját munkaterületén hatékonyan és megkülönböztetés nélkül válik képessé a fogyatékos személyek elfogadására, és a velük való együttműködésre

Részletek&x187;
Helyszín: Budapest
Kezdés: 2015-12-01 09:00
Zárás: 2015-12-03 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-22 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra

40.000 Ft
Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása A tanfolyam célja bemutatni a szociális szférában dolgozó szakembereknek a fogyatékkal élők szükségleteit, velük való bánásmód alapelveit, szociális, szomatikus és kommunikációs megsegítés lehetőségeit

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Ismerj meg a művészeteken keresztül! - művészetek alkalmazásának lehetősége a fogyatékkal élők intézményeiben A továbbképzés célja különböző művészeti területek alkalmazása során a fogyatékkal élő személyek jobb megismerése, személyiségfejlesztése, kreativitásának fejlesztése, valamint az önkifejezés gyakorlása.

Részletek&x187;
Helyszín: Debrecen
Kezdés: 2015-12-07 09:00
Zárás: 2015-12-09 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-29 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között a különböző fogyatékosságokkal élő emberekkel munkatársként, ügyfélként kapcsolatba kerülők számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek javíthatják az ép és a fogyatékos személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát.

Részletek&x187;
30 óra

25.000 Ft
Konfliktus-konfliktuskezelés A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak a hétköznapi munkahelyi konfliktusok megoldására, a különböző megoldási lehetőségeket megtanulva, és ezeket helyzetgyakorlatokban átélve.

Részletek&x187;
Helyszín: Budapest
Kezdés: 2015-11-30 09:00
Zárás: 2015-12-02 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-22 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra, 3 nap

34.000 Ft
Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak mentális és lelki segítségnyújtásához A szociális- és diakóniai intézetekben ellátott emberek mentális és lelki segítségnyújtásához szükséges alapismeretek átadása és elmélyítése az ellátottakkal foglalkozó munkatársak számára.

Részletek&x187;
Helyszín: Budapest
Kezdés: 2015-12-08 09:00
Zárás: 2015-12-10 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-30 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra, 3 nap

34.000 Ft
Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője Megfelelő háttértudással rendelkező, a súlyosan, halmozottan sérült, kommunikációs képességeiben akadályozott kliens kommunikációjának közvetítésére képes segítők képzése. A kommunikációs segítségnyújtáshoz szükséges, hogy a hallgatók több területen is jártasságot szerezzenek, így a képzés végére mind a fogyatékosságügy, mind az ép és sérült kommunikáció, valamint a segítő szakmák terén is megfelelő rálátással kell rendelkezniük.

Részletek&x187;
60 óra

40.000 Ft
Szupervízió felhasználási készségek fejlesztése A képzés célja a szupervíziós támogatás igényének kialakítása az intézményekben

Részletek&x187;
Helyszín: KIHELYEZETT
Kezdés: 2015-12-03 09:00
Zárás: 2015-12-05 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-23 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: KIHELYEZETT
Kezdés: 2015-12-10 09:00
Zárás: 2015-12-12 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-30 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Budapest
Kezdés: 2015-12-14 09:00
Zárás: 2015-12-16 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-12-06 00:00


30 óra, 3 nap

34.000 Ft
Tanítható-e a vérszerinti szülő? Tények - készségek - eszközök a gyermekvédelemben A családi szerepek felelevenítése, a gyermekvédelemben alapellátásban dolgozó vér szerinti szülők kompetenciáinak ill. annak hiányának bemutatása. Megoldási stratégiák, eszköztár bővítés.

Részletek&x187;
Helyszín: KIHELYEZETT
Kezdés: 2015-12-08 09:00
Zárás: 2015-12-10 17:00

Jelentkezési határidő:
2015-11-30 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

30 óra, 3 nap

34.000 Ft

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio