Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00763-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2016
Adószám: 19024031-2-42

Szociális kreditpontos továbbképzések

 

 

Kedves

képzéseinkben résztvevő és leendő Hallgatóink!

 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk szociális kreditpontot adó képzéseinkre. 

Jelentkezés:

az alábbi linkre kattintva eljut képzést nyilvántartó rendszerünkben, ahol a képzést megjelölve tud online jelentkezni.

http://tavoktatas.net/


A szociális területen dolgozók részére szervezett továbbképzéseink NCsSzI által minősítettek, emelett több képzésünk FAT akkredítált is. A képzés elvégzése után így tanúsítánvt, illetve a kreditpont megszerzéséről szóló igazolást kapnak a résztvevők.

Képzéseinket - min.15 fő jelentkezése esetén - Megrendelőink által biztosított helyszínen is megszervezzük és megtartjuk.

Éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nem jár többletköltséggel.

Várjuk és fogadjuk jelentkezéseiket a távoktatásban (e-learning) megvalósuló, szociális kreditpontot adó képzéseinkre is! 

Távoktatásban megvalósuló képzéseink: 

A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi követelményei
A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai

 

További információ

jelenléti képzések:  Gáspár Nóra: +36 30 871 1984
e-mail:
felnottkepzes@reformatus.hu

távoktatás:             Oláh Ildikó:  +36 30 378 9269
e-mail: oktatasszervezo@reformatus.hu

Képzés neve Képzés célja Időpontok, helyszínek Óraszám
A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi követelményei A résztvevők megismerik a mentális hanyatlásban szenvedő betegek gondozási lehetőségeit, a szociális és egészségügyi intézmények gyakorlatát: a mentális hanyatlás kezelésének szakmai protokollját, a szükségletfelmérés módját, a személyközpontú gondozás technikáit, kapcsolatteremtés elemi szabályait, a környezeti tényezők hatását, a foglalkoztatás formáit és jelentőségét.

Részletek&x187;
Helyszín: e-learning/ folyamatosan
Kezdés: 2015-01-02 00:00
Zárás: 2015-12-31 00:00

Jelentkezési határidő:
2015-12-20 00:00


30 óra, ( 3 hónap alatt egyéni ütemben) TÁVOKTATÁSBAN

9.000 Ft/fő képzési díj, 6.000Ft/fő rendszerhasználat
A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai Megismerni a fogyatékosság típusait, súlyossági fokát, pszichés jellemzőit, az új típusú szükségletek meghatározására használt FNO-kódolást, készség- és képesség felmérés alapján meghatározott Stollár-féle fejlesztési tervek elkészítésének módját, valamint a fogyatékosok egészségügyi ellátásának specifikumait (decubitus, diabetes, sebellátás). Ezen túlmutatóan bővebb ismeretet szerezni a fogyatékosok speciális jogaival (pl. esélyegyenlőség, gondnokság vagy támogatott döntéshozatal) és a munkába állás lehetőségeivel kapcsolatban (nyílt munkaerő-piac, szociálisfoglalkoztatás).

Részletek&x187;
30 óra ( 3 hónap alatt egyéni ütemben) TÁVOKTATÁSBAN

9.000 Ft képzési díj, 6.000Ft rendszerhasználat
A hatékony agressziókezelés technikái A szociális, segítő szakmákban dolgozók készség-, és kompetenciafejlesztése, a kliensek szorongásos, traumatikus, illetve hátrányos helyzetükből fakadó agressziójának eredményes kezelése és megelőzése érdekében.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
A segítő személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése tapasztalati tanulás útján Segítői viselkedési repertoár bővítése segítői folyamat és szituációba helyezés, esetfeldolgozás, szupervízió útján.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális intézményekben A kliens központú minőségi szolgáltatás tervezése és végrehajtása, a megelőzés és a helyesbítő intézkedések megtétele a gondozási munka folyamán. TÁVOKTATÁS

Részletek&x187;
30 óra, 3 hónap alatt egyéni ütemben, TÁVOKTATÁSBAN

9.000 Ft/fő, 6.000Ft/fő rendszerhasználat
Amikor a terheimtől roskadozom - A kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése A képzés a kiégés megelőzésében, kezelésben ad elméleti ismereteket, valamint készségszinten elsajátítható mentális, spirituális megoldásokat.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000Ft
Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban Gyermekvédelem a gyakorlatban. Hogyan segíthetünk a családoknak különböző krízis helyzetekben?

Részletek&x187;
32 óra, 4 nap

25.000 Ft plusz igény szerint szállás, étkezés
Élet az élet végén- Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban Hospice szemlélet elősegítése az idősellátásban

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Esélyteremtő kapcsolati tréning Olyan attitűd kialakítása, melynek birtokában saját munkaterületén hatékonyan és megkülönböztetés nélkül válik képessé a fogyatékos személyek elfogadására, és a velük való együttműködésre

Részletek&x187;
30 óra

40.000 Ft/fő
Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása A tanfolyam célja bemutatni a szociális szférában dolgozó szakembereknek a fogyatékkal élők szükségleteit, velük való bánásmód alapelveit, szociális, szomatikus és kommunikációs megsegítés lehetőségeit

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Fogyatékos személyekkel foglalkozók ismereteinek és attitűdjének megújítása, és burn out prevenció Kiégés megelőzése a fogyatékos ellátásban. Szakmai megújulás. Hivatásszemélyiség megerősítése. Interaktív személyiségfejlesztő tréning.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Hivatásszemélyiség gondozása, mentálhigiénés ismeretek bővítése, a segítői szerepviselkedés fejlesztése az ápoltak minőségi ellátásáért Az intézmények szakdolgozóinak lelki és szakmai-módszertani megerősítése a minőségi betegellátás érdekében.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Ismerj meg a művészeteken keresztül! - művészetek alkalmazásának lehetősége a fogyatékkal élők intézményeiben A továbbképzés célja különböző művészeti területek alkalmazása során a fogyatékkal élő személyek jobb megismerése, személyiségfejlesztése, kreativitásának fejlesztése, valamint az önkifejezés gyakorlása.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között a különböző fogyatékosságokkal élő emberekkel munkatársként, ügyfélként kapcsolatba kerülők számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek javíthatják az ép és a fogyatékos személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát.

Részletek&x187;
30 óra

38.000 Ft/fő
Konfliktus-konfliktuskezelés A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak a hétköznapi munkahelyi konfliktusok megoldására, a különböző megoldási lehetőségeket megtanulva, és ezeket helyzetgyakorlatokban átélve.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak mentális és lelki segítségnyújtásához A szociális- és diakóniai intézetekben ellátott emberek mentális és lelki segítségnyújtásához szükséges alapismeretek átadása és elmélyítése az ellátottakkal foglalkozó munkatársak számára.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője Megfelelő háttértudással rendelkező, a súlyosan, halmozottan sérült, kommunikációs képességeiben akadályozott kliens kommunikációjának közvetítésére képes segítők képzése. A kommunikációs segítségnyújtáshoz szükséges, hogy a hallgatók több területen is jártasságot szerezzenek, így a képzés végére mind a fogyatékosságügy, mind az ép és sérült kommunikáció, valamint a segítő szakmák terén is megfelelő rálátással kell rendelkezniük.

Részletek&x187;
60 óra

48.500 Ft/fő
Szupervízió A képzés célja a szupervíziós támogatás igényének kialakítása az intézményekben

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

30.000 Ft
Tanítható-e a vérszerinti szülő? Tények - készségek - eszközök a gyermekvédelemben A családi szerepek felelevenítése, a gyermekvédelemben alapellátásban dolgozó vér szerinti szülők kompetenciáinak ill. annak hiányának bemutatása. Megoldási stratégiák, eszköztár bővítés.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft
Teamvezetés, teamfejlesztés Team, azaz munkacsoport kialakításának, fejlesztésének korszerű, gyakorlatias ismerete, mely által rendszerezett tudás nyerhető és tapasztalati tanuláson alapuló helyzetekben fejlődik az egyén kompetenciája és szakmai személyisége.

Részletek&x187;
30 óra, 3 nap

25.000 Ft

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio