Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

vissza a listázó oldalra

Képzés neve:Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek - Autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban - Alapismeretek szolgáltatók és szolgáltatásszervezők számára T-05-010/2013 50 pont
Képzés célja:A program célja az autizmussal él gyermekekkel kapcsolatos készségfejlesztés. A kapcsolódó 45 órás
Képzés célcsoportja:lentebb részletezve
Időpontok, helyszínek:Helyszín:
Kezdés: 2014-01-01 00:00
Zárás: 2014-01-01 00:00
Jelentkezési határidő: 2014-01-01 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Budapest
Kezdés: 2014-09-26 00:00
Zárás: 2014-10-30 00:00
Jelentkezési határidő: 2014-09-15 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Cegléd
Kezdés: 2014-11-06 00:00
Zárás: 2014-12-08 00:00
Jelentkezési határidő: 2014-10-27 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Óraszám:60 óra, pontos időpontok a részletekben
Részvételi díj: Támop 5.4.6.A. által finanszírozott
Megszerezhető képesítés:Szociális kreditpontokról szóló igazolás és tanúsítvány
Leírás:

50 pont

A célcsoport: Házi segítségnyújtás, idősek otthona, időskorúak gondozóháza, pszichiátriai betegek otthona, lakóotthona, rehabilitációs, nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek otthona, lakóotthona, nappali, rehabilitációs intézménye, gondozóháza, gondozási központ, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek és családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Javasoljuk, hogy akkor jelentkezzen erre a képzésre, ha rendszeres kapcsolatban van fogyatékosokkal és előzetes ismeretei vannak a témában.

A képzés témái:


Az autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos általános és átfogó elméleti ismeretek: Mi az autizmus? Történeti áttekintés. Elhelyezés a fogyatékosságok, fejlődési zavarok rendszerében. Definíció, fogalmak, egységes nevezéktan. Epidemiológia. A fejlődés és a viselkedés jellemzői ASZ-ban. Az autizmus központi tünetei: a kommunikációs eltérések jellemzői; a szociális megértés és viselkedés jellemzői; a szociális képzelet minőségi eltérései és rugalmatlan gondolkodás jellemzői. Erősségek és gyengeségek. Társuló tünetek. A kialakulás okai, társuló eltérések. Az autizmusra jellemző eltérő észlelés, feldolgozás sajátosságai, következményei. A diagnózishoz vezető út, a diagnosztikus folyamat, a diagnózis jelentősége. Hogyan érinti az autizmus az egyént, a családját és a tágabb környezetet? A korai diagnózis folyamata, jelentősége, következményei az érintett személyre valamint szűkebb és tágabb környezetére. Az ASZ korai tünetei, a fejlődés, a viselkedés kora és kisgyermekkori jellemzői. ASZ és sajátosságok a kisiskoláskorban, a serdülőkorban. Gyakorlatok - szociális kommunikációs helyzetek a mindennapokban
A hatékony beavatkozás elvei, lehetőségei, céljai: A komplex terápia alapelvei. Az orvosi beavatkozások helye, szükségessége, formái. Az alternatív kezelési módszerek jellemzői, helye. Autizmus specifikus beavatkozások jellemzői, azonosságok és eltérések. A speciális beavatkozás keretei, tartalma.  A támogató, empatikus környezet szerepe, az optimális ingerszint biztosítása. Meglévő képességekre épülő fejlesztés. A családcentrikus beavatkozás.
A hatékony beavatkozás gyakorlata: Autizmus-specifikus módszerek a gyakorlatban. Viselkedéses hiányok kompenzálása, a viselkedés befolyásolása a gyermekkorban.
Viselkedés - és kognitív terápiás eljárások a gyakorlatban.
A családi nevelés egyéni segítése. A családok nehézségei. A szülő prioritásai. Igények és lehetőségek összehangolása. Egyéni stratégia kidolgozása, a szakterületek szakembereinek bevonása: A családok nehézségeinek bemutatása. Stressz, alkalmazkodási nehézségek. Együttműködés és kapcsolattartás a családdal.
Komplex ellátás a kora gyermekkorban: Komplex korai intervenció. Inklúzív és autizmus specifikus óvodai nevelés céljai, módszerei, eszközrendszere. Kommunikációs stílusunk adaptálása a kommunikatív partner megértéséhez
Koragyermekkori komplex ellátás gyakorlata: a módszertan és eszközrendszer használata a gyakorlatban.
Gyakori kérdések. Válaszok. Kérdések a képzés, a nap programjával, témáival kapcsolatban
OTTHONI MUNKA
Az önálló munka feladatainak ellenőrzése és megbeszélése: A nap programjának ismertetése. Az önálló munka feladatainak ellenőrzése a munkafüzet alapján.
Komplex ellátás a gyermekkor életszakaszaiban: Kisiskoláskor. Autizmussal élők az alap és a középfokú oktatásban
Kisiskolás kori komplex ellátás gyakorlata: a módszertan és eszközrendszer használata a gyakorlatban.
Függőség csökkentése: a sérülésből adódó fejlődési hiányok kompenzálása, habilitációja. A módszertan és eszközrendszer használata a gyakorlatban.
A változásokkal, átmenetekkel kapcsolatos problémák. A megelőzés, megoldás
lehetőségei. Krízishelyzetek és lehetséges megoldásuk a gyermekkorban:
A krízis helyzetek és lehetséges megelőzésük gyermekkorban. A megelőzés és kezelés pedagógiai módszerei. Krízishelyzetben a segítségnyújtás lehetőségei a család számára. A megelőzés, motivációs eljárások példáinak bemutatása. A módszertan és eszközrendszer használata a gyakorlatban.
Szakmai, partneri kapcsolatok. Együttműködések. Tartalma. Formai keretek.: szakterületek és szakemberek szakmai, partneri kapcsolata. Együttműködési lehetőségek a családok támogatásában.
Gyakori kérdések. Válaszok: Kérdések a képzés, a nap programjával, témáival kapcsolatban
OTTHONI MUNKA
Az önálló munka feladatainak ellenőrzése és megbeszélése: A nap programjának ismertetése. Az önálló munka feladatainak ellenőrzése a munkafüzet alapján.
Igények és szolgáltatások felmérésének szempontjai, technikái, területei:  Az igényfelmérés nehézségei, területei. A beavatkozások hatékonyság-mérése. A szülői-gondozói elégedettség mérésének lehetséges módjai.

Autizmussal élő gyermekek személyes dokumentációja: A személyes és szenzitív adatok forrásai. Egyéni szükségletek, EGYÉNI TERV – félig védett adatok. Közös jellemzők, közös szükségletek – nyilvános adatok
Az ellátások jogi szakmai keretei: Alap fogalomtár kialakítása. Emberi és alkotmányos jogok. Hazai és nemzetközi szabályozók, deklarációk, charták. ENSZ-egyezmény.  Az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés joga. 1998. XXVI. tv. Speciális nemzetközi jogi alap. A jogi szakmai háttér specifikumai a gyermekkori ellátásban
Ágazati ellátások, szolgáltatások rendszere és szakmai keretek: A hatékony ágazati ellátási folyamat rendszere, alapelvei, szakemberhálózat, működésmód. Egészségügyi ellátás. Közoktatási ellátás. Szociális ellátás. Az autista személy életívét átfogó ellátási rendszer.
Információforrások, hazai és nemzetközi: Országos hatáskörű módszertani központ: Autizmus Alapítvány. Országos érdekvédelem: AOSZ. Mértékadó hazai szakmai források, intézmények, civil szervezetek. Európai szintű érdekvédelem: Autism Europe. Információ-keresési gyakorlatok
Zárás: Kérdések, válaszok. Konzultáció, vizsga  

Helyszín:

Cegléd, 2700 Bercsényi utca 5.
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

Őrbottyán, Kvassay telep 1.
Juhász Zsófia Református Szeretetotthon, Fogyatékosok Ápoló és Gondozó Intézmény

Budapest, Hungária krt.200.

Igény esetén kihelyezhető más Budapest, Pest megyei település akadálymentes helyszínére is.

A megvalósulás időpontja: 2013-2015

A pontos időpontokról honlapunkon tájékozódhat.

JELENTKEZÉS módja:

A Jelentkezési lapot kitöltve és aláírva postai címünkre kérjük visszaküldeni.

 


adatlap nyomtatása

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio