Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

vissza a listázó oldalra

Képzés neve:Esélyteremtő kapcsolati tréning
Képzés célja:Olyan attitűd kialakítása, melynek birtokában saját munkaterületén hatékonyan és megkülönböztetés nélkül válik képessé a fogyatékos személyek elfogadására, és a velük való együttműködésre
Képzés célcsoportja: lentebb részletezve
Időpontok, helyszínek:Helyszín: Cegléd/BETELT! Ebbe a csoportba már nem tudunk jelentkezőket fogadni.
Kezdés: 2014-04-03 09:00
Zárás: 2014-05-08 17:00
Jelentkezési határidő: 2014-03-24 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Budapest
Kezdés: 2014-09-08 09:00
Zárás: 2014-09-29 17:00
Jelentkezési határidő: 2014-08-26 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Budapest, BETELT!
Kezdés: 2015-02-03 09:00
Zárás: 2015-02-17 17:00
Jelentkezési határidő: 2015-01-23 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Budapest, BETELT!
Kezdés: 2015-03-02 09:00
Zárás: 2015-03-16 16:00
Jelentkezési határidő: 2015-02-25 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Óraszám:30 óra (3 nap), S-14-052/2012, 35 pont
Részvételi díj:Támop 5.4.6 pályázatból finanszírozott
Megszerezhető képesítés:Igazolás kreditpont megszerzéséről és tanúsítvány
Leírás:

A célcsoport: Szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó ellátása; idősek, demensek nappali és bentlakást nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek közösségi, nappali és bentlakást nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, nappali és bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermek-védelmi szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon     

A képzésről

   A résztvevő képessé válik a különböző fogyatékossági típusú személyek reális észlelésére; a különböző fogyatékossági típusú személyekkel való hatékony kommunikációra; a képzésben résztvevők foglalkozása szerinti területeken a fogyatékos személyek pszichés vezetésére, támogatására; a helyzetnek és a fogyatékosságnak megfelelő segítségnyújtási formák felismerésére; a közvetlen segítségnyújtás sikeres alkalmazására.
   Pszichés vezetés helyett inkább empátiás megértés, adekvát bánásmód szükséges az adott szakma / hivatás területén. A képzés alkalmas a fogyatékossággal, fogyatékos emberekkel kapcsolatos saját érzések tudatosítására, saját pszichés gátak felismerésére, leküzdésére.
   A tréning kulcsmomentuma a kölcsönösség, egymás felé való nyitottság, fogékonyság, kölcsönös elfogadás és befogadás. A résztvevők szembesülhetnek a mássággal, fogyatékossággal és a fogyatékos emberekkel kapcsolatos érzéseikkel, attitűdjeikkel, jellegzetes magatartásformáikkal. Saját élményt szerezhetnek az akadályozottság, kirekesztettség területein, tudatosíthatják saját pszichés gátjaikat, akadályaikat, félelmeiket a mássággal összefüggésben. A tréning egy határozott tematikát követ a találkozástól az együttélésig, végső cél a szemléletmódváltás a fogyatékos személyekkel kapcsolatban. Alap a kölcsönösség, ép és sérült emberek közötti párbeszéd, kommunikáció és együttműködés.
   Saját élményű önreflektív tréning gyakorlatokkal, tréning módszerekkel, interaktív szituációs helyzetgyakorlatokkal, egyéni, páros és csoportos módszerekkel történik a tréning tematikájának feldolgozása.
   A kölcsönösséget, ép és fogyatékos emberek együttélését, együttműködését a két tréner is modellálja, emellett kívánatos, ha a tréning résztvevői között is vannak fogyatékos személyek is, így már a csoport-közegben elindulhat a belső gátak meghaladása, a kölcsönös nyitottság és elfogadás megvalósulása.

A képzés témái:

I. Találkozásaink
A képzés indítása, ismerkedés a képzés fő témáival, ismerkedés egymással, egymásra hangolódás, egymás „kölcsönös„ észlelése.
A képzés céljának tudatosítása. Miben szeretnének változni a részvevők? Hogyan vagyunk így együtt? Elvárások (mit szeretnének?) és félelmek (mitől tartanak?) megfogalmazása az együttléttel és a képzéssel kapcsolatban. Csoportalakítás. Az első találkozásunk feldolgozása egy fogyatékos személlyel.

II. Megismeréseink
A fogyatékos személyek belső és külső akadályainak ismerete és azok felismerése a mindennapokban, a kölcsönös figyelem és segítségnyújtás helyzeteinek saját élményű átélése. A foglalkozás egyben a csoportfejlődés azon szakaszát jelenti, amikor a különféle normák, nézetek megismerése, esetleges konfrontációja is történik, mindez a fogyatékosság témája, és a fogyatékos személyek tréningen való részvétele tükrében.

III. Bélyegeink
Annak megértése és élményszintű átélése, hogy mindannyian többé-kevésbé sérültek, fogyatékosok, akadályozottak vagyunk. A testi-lelki egészség vagy testi-lelki akadályozottság csupán állapot, eltérő állapotaink ellenére emberi tulajdonságaink, vágyaink, igényeink, szükségleteink egyformák.

IV. Értékeink
a. Elméleti ismeretek és főként sajátélményű gyakorlati tapasztalatok szerzése a megoldásfókuszált eljárásról. Pozitívumokra irányuló szemlélet erősítése. A megoldásfókuszált attitűd megismerése (jövőre irányultság, erőforrásokra építés) és kipróbálása. A szemlélet alkalmazási lehetőségeinek megismerése a professziónkban és a mindennapi életünkben.
b. Akadályozott emberek sikertörténeteinek megismerése (hírességek, tehetséges fogyatékos személyek, politikai szerepvállalók a fogyatékos személyek körében).
A modul az alábbi kompetenciák kialakítását illetve elmélyítését célozza: A pozitív szemlélet tudatos alakítása Erőforrások visszajelzése és támogatása Szociális és emocionális intelligencia növelése

V. Együttélésünk
A fogyatékos személyekkel találkozás a társadalomban. Szemléletváltás elérése a résztvevőkben.

VI. Búcsúzásunk
A képzés és a csoport folyamat lezárása, a viszonyulás alakítás tudatosítása,   összegzés, szintetizálás.

Helyszín, időpont:

Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 160.
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona

Cegléd, 2700 Bercsényi utca 5.
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

 

A megvalósulás időpontja: 2013-2014

A pontos időpontokról honlapunkról értesülhet.

JELENTKEZÉS módja:

Jelentkezési lapot kitöltve és aláírva postai címünkre kérjük visszaküldeni.

 

 


adatlap nyomtatása

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio