Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

vissza a listázó oldalra

Képzés neve:Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között
Képzés célja:A különböző fogyatékosságokkal élő emberekkel munkatársként, ügyfélként kapcsolatba kerülők számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek javíthatják az ép és a fogyatékos személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát.
Képzés célcsoportja:lentebb részletezve
Időpontok, helyszínek:Helyszín: Őrbottyán
Kezdés: 2014-05-23 09:00
Zárás: 2014-06-27 17:00
Jelentkezési határidő: 2014-05-08 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Helyszín: Nyíregyháza/BETELT, ebbe a csoportba sajnos már nem tudunk fogadni jelentkezőket.
Kezdés: 2014-06-03 09:00
Zárás: 2014-06-05 17:00
Jelentkezési határidő: 2014-05-28 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Óraszám:30 óra (3 nap), T-14-076/2012, 30 pont
Részvételi díj:Támop 5.4.6 által finanszírozott
Megszerezhető képesítés:Szociális kreditpontokról szóló igazolás és tanúsítvány
Leírás:

Célcsoport: Szociális étkeztetés, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó ellátása; idősek, demensek nappali és bentlakást nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek közösségi, nappali és bentlakást nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, nappali és bentlakást nyújtó ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermek-védelmi szakszolgálat, különleges, speciális gyermekotthon

A képzés témái:

Önismereti pillérek                                    
A fogyatékos személyek és a velük kapcsolatba kerülők ön- és társismerete

Az önismereti munka, a reális énkép stabillá tétele
1.2. Az önismeret az egyéni hatékonyság talaján: a Johari-ablak elmélete
1.3. A visszajelzés adása és fogadása, a visszacsatolás hatásossá tétele a fogyatékosok és az épek közötti személyközi kommunikációs helyzetekben
1.4. A viselkedésre vonatkozó vélemények torzításai
1.5. Személyközi kapcsolatok, készségek csoporthelyzetben: interperszonális készségeink kérdőíve
1.6. A személyes stílus megközelítései, erősségek és fejlesztendő területek azonosítása

Kommunikációs gátjaink     
             
A fogyatékos személyek és a velük kapcsolatba kerülők szociálisan kompetens kommunikációs viselkedésének fejlesztése

1. Az agresszív és a passzív kommunikációs viselkedés
2. Az önérvényesítő kommunikációs viselkedés
3. Az asszertivitás típusai
4. Az asszertív kérés és az asszertív motiválás
5. A hatékony közlés és a hatékony hallgatás

Fogyatékossági szigetek    
                
Érzékenyítés, ráhangolódás a fogyatékosság problémakörére.  A jogi szabályozás alapvető nemzetközi és hazai dokumentumainak,és azok tartalmának alapszintű megismerése.

1. Az előzetes tájékozottság, a személyes tapasztalatok előhívása. Ráhangolódás a fogyatékosság problémakörére.
2. Alapvető ismeretek a fogyatékosságokról
3. A fogyatékosok száma és összetétele Magyarországon
4. Ráhangolódás a fogyatékossági problémára, a fogyatékos személyek helyzetére, életkörülményeire.
5. A jogi szabályozástól a valódi esélyegyenlőségig

A fogyatékos embereknek szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek kommunikációs hídépítése                       
Az önszerveződő esélyegyenlőségi küzdelmek történetének fontosabb állomásai

1. Az önszerveződés történeti állomásai. Törekvések, célkitűzések, eszközök.
2. Jogvédő és érdekvédelmi szervezetek, a szervezetek kommunikációjának módja, kommunikációs technikái
3. A kommunikációs érdekképviselet eszközei
4. A társadalom alapvető, legkisebb érdekvédelmi egysége: a család.
5. A fogyatékosság hétköznapi arca: személyes életsorsok megismerése

Kommunikációs hídépítés fejlesztése az autista emberekhez        
                                          
Az autista emberekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatása, az autizmus jellemzőinek elmélyítése, az autistákkal való kommunikációs lehetőségek megismertetése

1. Tévhitek, tények, korszerű és elavult fogalmak az autizmus értelmezésében.
2. Az autizmus jellemzői
3. Két filmrészlet a hétköznapokból
4. Az autistákkal szembeni attitűd vizsgálata
5. Az autista emberekkel való kommunikáció lehetőségei
6. Támasztott kommunikáció
7. Az autizmusról autista írók tollából

Kommunikációs hídépítés elmélyítése értelmi fogyatékos emberekhez       
                   
Az értelmi fogyatékos emberekkel kapcsolatba kerülők számára olyan alkalmazott technikák elsajátítása, amelyek javíthatják az ép és az értelmi fogyatékos személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát

1. A tanórán kívüli feladat megbeszélése
2. Az értelmi fogyatékosság súlyossága, az értelmi fogyatékos emberek helyzete
3. Az értelmi fogyatékosság okai
4. A mentális retardáció felosztása
5. Enyhe értelmi fogyatékos személyek életútja
6. A középsúlyos és súlyosan értelmi fogyatékos személyek életútja
7. Speciális segítség
8. Egyediség és különbözőség
9. Az értelmi fogyatékos ember felnőtté válásának elősegítése
10. A többségi társadalom kommunikációs gátjai
11. Kommunikációs akadálymentesítés közintézményekben
12. Az óra zárása a tanultak összegzése

Kommunikációs hídépítés erősítése hallássérült emberekhez    
                                              
A hallássérült emberekkel kapcsolatba kerülők számára olyan ismeretek nyújtása, amelyek javíthatják a hallássérült valamint a siketvak és a halló személyek csoportja közötti kommunikáció hatékonyságát

1. Bevezető gyakorlat
2. A hallássérülés fogalma, meghatározása
3. A hallás mechanizmusa
4. A hallássérülések orvosi és pedagógiai szempontú csoportosítása
5. A hallássérülés következményei
6. A hallássérültek által használt gyógyászati segédeszközök és életvitelt könnyítő eszközök
7. A segítségnyújtás típusai
8. Iskolai körkép - az oktatás akadályai
9. A siketvakság fogalma, okai, rehabilitációja
10. A siketvaksággal kapcsolatos tudnivalók, kommunikációs lehetőségek elsajátítása publicisztikai írás alapján.

Kommunikációs hídépítés fejlesztése látássérült emberekhez        
                                         
A látássérült emberekkel kapcsolatba kerülők számára olyan ismeretek nyújtása, amelyek javíthatják a látássérült és a látó személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát.

1. Bevezető gyakorlatok
2. A látássérülésről
3. Info-kommunikációs akadálymentesítés látássérült embereknek közintézményekben
3.1. Feliratok nagyított kiírása
3.2. Kézinagyító vagy olvasótévé
3.3. Braille feliratok, kiadványok
3.4. Tapintható térkép
3.5. Hangos térképek biztosítása az épületen belül és kívül
4. Kommunikációs hídépítés a látássérült ember irányából
5. Kommunikációs hídépítés a látássérült ember irányába II.
6. Kapcsolatteremtés — kísérés — társaságban

Kommunikációs hídépítés erősítése mozgáskorlátozott és súlyosan halmozottan fogyatékos emberekhez

A mozgáskorlátozott és súlyosan halmozottan sérült emberekkel kapcsolatba kerülők számára olyan ismeretek nyújtása amelyek javíthatják a mozgáskorlátozott és a súlyosan halmozottan fogyatékos valamint az ép  személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát.

1. A mozgáskorlátozott személyek
2. A mozgáskorlátozott személyek sajátos szükségletei, a segítségnyújtás szempontjai
3. A súlyos- halmozott fogyatékosság
4. A súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek sajátos szükségletei, a segítségnyújtás szempontjai
5. A kommunikációs hídépítés legfőbb kritériumai
3. A súlyos- halmozott fogyatékosság
4. A súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek sajátos szükségletei, a segítségnyújtás szempontjai
5. A kommunikációs hídépítés legfőbb kritériumai

Kommunikációs hídépítés fejlesztése a beszédhibás emberekhez. Méltóságteljes kommunikáció. (Hídavató) A képzés zárása. Vizsgamunka értékelése.  
                        
A beszédfogyatékos emberekkel kapcsolatba kerülők számára olyan ismeretek nyújtása, amelyek javíthatják a beszédfogyatékos és zökkenőmentesen beszélő személyek és csoportok közötti kommunikáció hatékonyságát. Ismeretek, készségek és képességek összegzése, amelyből kiderül, hogy mit nyernek a fogyatékos-ép kommunikációs kapcsolatból a kommunikáló felek.

1. Beszédfogyatékos emberek populációja
2. Beszédben akadályozottak
3. A logopédiai kórformák
4. A segítségnyújtás legfontosabb szempontjai beszédfogyatékos személyek esetén
5. A környezet segítsége
6. Dadogó személyekkel történő kommunikáció
7. Hadaró személyekkel történő kommunikáció
8. Afáziás személyekkel történő kommunikáció
9. Méltóságteljes kommunikációk
10. Act well!

Helyszín:

Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 160.
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona

Cegléd, 2700 Bercsényi utca 5.
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

Őrbottyán, Kvassay telep 1.
Juhász Zsófia Református Szeretetotthon, Fogyatékosok Ápoló és Gondozó Intézmény

 

JELENTKEZÉS módja:

Jelentkezési lapunkat kitöltve és aláírva  postai címünkre kérjük visszaküldeni.

 


adatlap nyomtatása

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio